Genanvendelse af overskudsvarme fra køleanlæg

Fjernvarme produceres og anvendes hele året rundt, også i de varme sommermåneder. Samtidig er det også i sommermånederne, at køleanlæg i butikker og supermarkeder kører på højeste kapacitet, og dermed producerer en stor mængde overskudsvarme.

Denne overskudsvarme bør udnyttes og genanvendes, frem for at forsvinde op i den blå luft.

Hos Ivar Lykke Kristensen A/S tilbyder vi kompetent rådgivning i forbindelse med genanvendelse af den overskydende varme. Vores løsninger er baseret på et fordelagtigt samarbejde, mellem butikker med køleanlæg og fjernvarmeværker.

 

Hvordan fungerer det?

Butikken får installeret en veksler på køleanlæggene. Den overskydende varme der produceres fra køleanlæggets kompressorer kobles via varmeveksleren på fjernvarmeanlæggets netværk. Der er nu en aftager for den overskydende varme, der ellers ville gå til spilde. Butikken sælger overskudsvarmen til fjernvarmeproducenten, til en pris der er fordelagtig for begge parter.

 

Fordele for parterne

Der er mange fordele at hente ved dette samarbejde, for både butikken og fjernvarmeproducenten.

Butikken opnår, ud over en besparelse på eget varmeforbrug, en ekstra indtægt ved salg af varme til fjernvarmeværket. Investeringen i selve installationen er typisk tjent hjem indenfor 2-5 år, og det er derfor en rigtig god forretning på længere sigt.

Fjernvarmeværket får leveret den overskydende varme til en billigere pris, i forhold til hvad det ville koste at producere varmen selv, ved brug af gas, olie og halm. Mange fjernvarmeværker er meget interesseret i den bæredygtige og miljøvenlige profil, der følger med genanvendelsen af overskudsvarmen.

Miljøhensyn har generelt stor betydning for såvel fjernvarmeproducenter som forbrugere, og netop derfor oplever vi en yderst positiv tilbagemelding på dette forretningsområde. Ved at udnytte den overskydende varme, minimerer vi spild. I stedet for at producere ny varme, genbruges den eksisterende varme, og vi opnår en energibesparelse der kan være med til at finansiere anlægsinvesteringen.

 

Hvad tilbyder vi?

Hos Ivar Lykke Kristensen A/S har vi det grundlæggende kendskab og erfaring med varmebranchen. Vi har endvidere et tæt samarbejde med en lang række varmeværker. Vi fungerer som kontakten til fjernvarmeværket og står for styringen af hele processen. Vi udarbejder kontraktoplæggene, udregner hvor meget køleanlægget kan levere, og vi rådgiver om prisberegning. Vi forstår at udarbejde den kundetilpassede løsning hver gang.

Kontakt os for en uforpligtende snak. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud på ydelsen.