Hydrauliske beregninger på fjernvarmenet

De fleste fjernvarmeproducenter har registreret deres ledningsnetværk, og har derigennem en formodning om nettets effektivitet og produktion af varme til forbrugerne. En præcis beregning af nettets effektivitet, kræver at man inkluderer en lang række faktorer, hvilket kan gøre planlægningsarbejdet besværligt, tidskrævende og upræcist.

Hos Ivar Lykke Kristensen A/S tilbyder vi en model, der med stor nøjagtighed kan kortlægge ledningsnetværket og dets kritiske punkter, og dermed forudse effektiviteten og produktionen på længere sigt. Modellen er den ideelle løsning på de udfordringer et kraftvarmeværk møder, i forbindelse med budgetplanlægning, og overblik over kommende investeringer.

 

Jeres model

For at man kan lave en realistisk og fornuftig vurdering af, hvor på nettet indsatsen skal udføres optimalt, er man nødt til at lave hydrauliske beregninger der kan efterligne virkeligheden. Når vi har hele jeres fjernvarmenet læst ind i modellen, og derefter kalibreret modellen, udfører vi beregningerne ud fra modellen og kommer frem til resultater, der er i overensstemmelse med virkeligheden.

Vi kan fastlægge præcist hvor på nettet flaskehalsene er, og sammen med faktorer som alder, type rør, mv. opnår I et konstruktivt beslutningsgrundlag for hvilke udskiftninger, der er de teknisk mest optimale at foretage i ledningsnettet. Vi kan desuden give et præcist og realistisk bud på omkostningerne forbundet med dette. Opstilling og brug af Jeres hydrauliske model er et meget anvendeligt stykke planlægningsværktøj ved udarbejdelse af 5-års planer.  

 

Nye udstykninger og eksisterende netværk

Ud over at Jeres model kan benyttes til at optimere det eksisterende netværk, er den hydrauliske model yderst velegnet før etablering af nye netværk, til eksempelvis nye udstykninger af boligområder. Når vi kender lokalplanerne, bebyggelsesprocenten samt det nuværende netværk, kan vi forudse det ventede forbrug, og ved hjælp af modellen, fastslå hvilke ledningsdimensioner der vil være optimale. Modellen vil endvidere give et nøjagtigt bud på, hvilken påvirkning de nye udvidelser vil have på det eksisterende netværk, og hvilke omkostninger det vil medføre.

 

Hvad får du/I?

Du får et redskab der giver overblik. Det optimale planlægningsværktøj, når du skal lægge budgetter for de næste fem år. Du opnår nemlig en meget realistisk prognose for, hvordan dine omkostninger vil fordele sig, og har dermed det optimale udgangspunkt i forhold til at strømline budgettet. Værktøjets præcision gør, at du kan forudse forbrug og omkostninger flere år ud i fremtiden, og dermed fastlægge og stabilisere prisen herefter, til gavn for både fjernvarmeværket og i særdeleshed fjernvarmeforbrugerne.

Ivar Lykke Kristensen A/S har stor erfaring med hydrauliske beregninger, og efterfølgende rådgivning i forbindelse med budgettering og fastlæggelse af 5-års planer. Ønsker du en kompetent og troværdig samarbejdspartner er du velkommen til at kontakte os, for en uforpligtende snak om hvad vi kan tilbyde.

Vi udarbejder gerne et tilbud på ydelsen.