Århus Miljøcenter
Bautavej 1A, 8210 Århus V

Ombygning / Tilbygning , Byggeperiode 2009 - 2010 , Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse

Byggeriet omfatter opførelse af kontortilbygning i 2 etager med cellekontorer, mødelokaler m.m. samt gennemgående rum i midten af bygningen.

Bygningen opføres i betonelementer som hhv. skalmures og beklædes med facadeglas. Omfang

Samlet bruttoetageareal for tilbygningen: 912 m²

 

Byggetype

Tilbygning i 2 etager

 

 

Beliggenhed

Bautavej 1A

8210 Århus V.

 

Bygherre

Århus MiljøCenter

Bautavej 1A

8210 Århus V.

 

Arkitekt

Seier + Sølvsten A/S

Mejlgade 55

8000 Århus C.

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Konstruktioner

Ventilation

VVS

Køl

El

 

Byggeperiode

2009-2010

 

Anlægssum

Kr. 10,3 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...