Byggemodning Bushøjvej
Bushøjvej, 8270 Højbjerg

Byggemodning , Byggeperiode 2007 - 2008 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Der er etableret en ca 110 m. lang boligvej, som betjener de 6 villaparceller. Langs boligvej er etableret fortov som har forbindelse med områdets eksisterende stisystem.

Der er etableret ny vej, ca. 60 m. lang og 7 m. bred til kapellet fra Saralyst Allé, som også betjener en nyetableret ehrvervsgrund.

I forlængelse af Bushøjvej er etableret en 7 m bred vej som betjener kapellet fra den anden side og 1 erhvervsgrund.

 

Der er etableret stisystem, som forbindelse mellem Saralyst Allé og Bushøjvej . Der opstilles forskudte bomme hvor stierne er tilsluttet vejene.

 

Omfang

Byggemodning af 6 parceller og erhvervsområde inkl. vej- og stianlæg for gående og cyklende trafik.

 

 

Beliggenhed

Bushøjvej

8270 Højbjerg

 

Bygherre

Århus Kommune

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Vejprojekt

Kloak

Beliggenhed

Loading...