Byggemodning, Hov
, 8300 Odder

Byggemodning , Byggeperiode 2006 - 2007 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Området – ca.5,7 ha- der bygge-modnes er beliggende mellem Espelunden og Halling Skov i Hov by. Lokalplan 5024

Området afgrænses mod nord af den offentlige sti syd for Espelunden, mod øst af et dige med levende hegn, mod syd og vest af skov og jordbrugsarealer.

 

Omfang

Byggemodning af 38 parceller i en etape med boligveje, stier og grønne områder beliggende i Hou, Odder.

  Beliggenhed

Odder Kommune

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Byggetype

Byggemodning

 

Ingeniørarbejder

Vejprojekt

Kloak

Projektering af grøfter

Projektering af søer

Belysningsprojekt 

Beliggenhed

Loading...