Byggemodning, Stautrup
, 8260 Viby J

Byggemodning , Byggeperiode 2008 - 2009 , Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse

Området der byggemodnes er beliggende mellem Ormslevvej og motorvej E45 ved Viby.

Hele området på3,2 ha, er plan-lagt udstykket i villagrunde.

Byggemodningen ca. 200 parcel-ler.

Omfang

Byggemodning af  villagrunde med tilhørende vej- og stianlæg for gående og cyklende trafik.

Dimensionering og udformning af belysningsanlægget for byggemod-ningen samt fastlæggelse af prin-cipperne for styring og regulering for hel området.

   Beliggenhed

Stautrup, Århus Kommune

 

Bygherre

Privat

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Vejprojekt

Kloak

Regnvandsbassin

Projektering af grøfter

Belysningsprojekt

 

 

Beliggenhed

Loading...