Gedved Kommune, Byggemodning
Lindevej/ Egevej, 8751 Gedved

Byggemodning , Byggeperiode 2005 - 2006 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Byggemodning af dele af lokalplan G-85 og G-66.1 og omfatter byggemodning af 63 parceller, 11,4 ha, delt ud på 3 etaper med boligveje, stier og grønt område beliggende i Gedved. Omfang

Byggemodning af 63 parceller inkl. vej- og stianlæg for gående og cyklende trafik.

Dimensionering og udformning af belysningsanlægget for byggemod-ningen samt fastlæggelse af prin-cipperne for styring og regulering for hele området.

 

Beliggenhed

Gedved Kommune

 

Bygherre

Gedved Kommune

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Vejprojekt

Kloak

Projektering af grøfter

Projektering af søer

Belysningsprojekt

 

Anlægssum

kr. 3,5 millioner

 

Beliggenhed

Loading...