Hammel Kommune, Byggemodning Vadstedområdet
, 8450 Hammel

Byggemodning , Byggeperiode 2004 - 2005 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Vadstedområdet i Hammel er udset til at være byudviklingsom-rådet for Hammel by.

Hele området på 285 ha, er planlagt udstykket i forskellige og flere etaper og, udbygningshorisonten er 20 til 25 år. Området er meget kuperet og med en meget lerholdig jord. Vi har undersøgt mulighederne for afledning af regnvand og spildevand for hele området, og beskrevet kommunens kloakdispositionsplan for området som helhed. Alt overfladevand afledes gennem åbne grøfter til konstruerede søer i området.

Byggemodningen etape 1 i Vadstedområdet omfatter ca. 200 parceller. Vejanlægget er projekteret med henblik på videreførsel til det samlede område. Området er meget kuperet og vejanlægget er tilrettelagt med stor hensyntagen til de eksisterende forhold.

 

Omfang

Byggemodning af 3 storparceller for i alt 200 boliger, med 3 boligveje, en fordelingsvej med rundkørsel og stianlæg for gående og cyklende trafik.

Dimensionering og udformning af belysningsanlægget for byggemod-ningen samt fastlæggelse af principperne for styring og regulering for hel området.

 

Beliggenhed

Hammel Kommune

 

Bygherre

Hammel Kommune

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Vejprojekt

Kloak

Projektering af grøfter

Projektering af søer

Belysningsprojekt

 

Anlægssum

kr. 6,7 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...