Højbjergparken
Højbjergparken 1-6, 8270 Højbjerg

Byfornyelse , Byggeperiode 1999 , Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse

Bebyggelsen, der består af 3 til dels ens blokke med hver 16 lejligheder, i alt 48 lejligheder, er opført i 1943 som et gennemmuret byggeri.

Projektet indeholdt nedlæggelse af bagtrapper for indretning af bade-værelser der, samt sammenlægning af eksisterende forholdsvis små badeværelser til tidssvarende stør-relser.

Køkkenerne blev endvidere fornyet.

Samtlige vand- og afløbsinstal-lationer blev udskiftet, og der blev etableret mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser.

Facaderne blev renoveret og omfuget, tegltagene blev udskiftet, hvorunder tagetagen blev efterisoleret. Endvidere blev vindu-erne udskiftet med nye i aluminium og træ.

 

Omfang

Samlet bruttoetageareal 4.200 m2.

 

Byggetype

Ombygning og renovering.

Beliggenhed

Højbjergparken 1-6

8270 Højbjerg

 

Bygherre

Højbjerg Andelsboligforening

Saralyst Allé 55

8270 Højbjerg

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

– Konstruktioner

– VVS

– Ventilation

– El

– Byggeledelse

 

Anlægssum

kr. 15,8 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...