Hydrauliske beregninger
,

Hydrauliske beregninger , Byggeperiode Siden 2001

Beskrivelse

Beregningsprogrammet MAP, som udvikles af Dansk Fjernvarme, anvender ILK til at opstille en model for hvordan de komplicerede ledningsnet opfører sig i forskellige driftstilstande. Programmet anvendes i projekteringen af nye fjernvarmeledninger, så de altid optimeres. Der kan indsættes potentielle forbrugere i nettet, og konsekvenser af ændringer i nettet kan beregnes.

Programmet anvendes også til at finde objektive kriterier for hvilke ledninger, der er bedst egnede til udskiftning, således at de planer der er på værket, for udskiftning af ledninger, ikke bliver tilfældig.

 

 

Fjernvarmekunder

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.A.

Rundhøj Fjernvarme A.m.b.A.

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Vejlby Fjernvarmecentral A.m.b.A.

Vejen Varmeværk A.m.b.A.

Thisted Varmeforsyning A.m.b.A.

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Hydrauliske beregninger af fjernvarmenettet i programmet MAP fra Dansk Fjernvarme

 

Arbejdsperiode

Siden 2001

Beliggenhed

Loading...