Kloaksanering Rude og Assedrup
, 8300 Odder

Byfornyelse , Byggeperiode 2009 - 2010 , Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse

Rude og Assedrup by er i dag etableret som fællesanlæg. Odder kommune har planlagt at systemerne skal separeres.

 

Ingeniøropgaven omhandler al kommunikation med de enkelte borgere i området, dispositionsforslag, økonomisk overslag, hovedprojek-tering, udsendelse i udbud, kontra-hering, byggeledelse og fagtilsyn

 

Vi opstiller dimensioneringsgrund-laget, beregner pumpestørrelser, dimensioner, kloakledninger , udarbejder længde- og tværprofiler, samt planer til udførelsen.

 

Arbejdet forventes igangsat August 2009.

 

Byggetype

Kloaksanering

 

 

Beliggenhed

Odder Kommune

 

Bygherre

Odder Kommune

Teknisk Afdeling

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Kloakseperation af

Rude og Assedrup

Alt ingeniørarbejde

 

Anlægssum

Kr. 5,6 mill. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...