Ledningsregistrering
,

Ledningsregistrering , Byggeperiode Siden 2001

Beskrivelse

Beregningsprogrammet MAP, som udvikles af Dansk Fjernvarme, anvender ILK til at indtegne ledningsregistrering af alle ændringer og tilføjelser i fjernvarmeledninger i terræn for de nævnte fjernvarmeværker.

Ledningsdata, og placeringer indtastes enten ud fra digitale GPS opmålinger eller håndskitser fra den udførende entreprenør.

Programmet er en database, der bruges til at genfinde ledninger og til at give oplysninger gennem LER til fremmede graveentreprenører om, hvor fjernvarmeledningerne befinder sig. Data og billeder lægges ind på de relevante steder. Fjernvarmeværket kan via programmet hurtigt finde frem til ledninger og brønde mv.

Programmet anvendes desuden til hydrauliske beregninger af nettet.

 

 

Fjernvarmekunder

Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.A.

Rundhøj Fjernvarme A.m.b.A.

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Vejlby Fjernvarmecentral A.m.b.A.

Vejen Fjernvarme A.m.b.A.

Bedsted Fjernvarme A.m.b.A.

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Opmåling af nye ledninger

Indtegning i programmet MAP

 

Arbejdsperiode

Siden 2001

 

Beliggenhed

Loading...