Lokalcenter Rosenbakken
Grenåvej 701, 8541 Skødstrup

Ombygning / Renovering , Byggeperiode 2004 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Lokalcenter “Rosenbakken” udgør plejeboliger samt samlingssted for lokalområdets ældre, indeholdende forsamlings- og aktivitetslokaler samt café med tilhørende køkken.

 

Projektet indeholdt ombygning af nedlagte plejeboliger til kontorer, indretning af café samt etablering af forsamlings- og aktivitetslokaler.

 

Konstruktionsmæssigt blev åbnet op igennem gitterspærskonstruktion for at give dagslys ned i nogle af lokalerne.

 

Vand-, varme-, afløbs- og ventila-tionsinstallationer blev tilpasset ændringerne.

 

Hovedparten af elinstallationen blev fornyet. Omfang

Samlet bruttoetageareal 690 m2.

 

Byggetype

Ombygning

 

Beliggenhed

Lokalcenter ”Rosenbakken”

Grenåvej 701

8541 Skødstrup

Kontakt: Jonna Majcher

Tlf.: 86 99 35 33

 

Bygherre

Århus Kommune – Mag. 3. afd.

Sundhed og Omsorg

Bygnignsafdelingen

Søren Frichs Vej 36M

8230 Åbyhøj

 

Arkitekt

Seier + Sølvsten A/S

Mejlgade 55

8000 Århus C

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Konstruktioner

VVS

Ventilation

El

 

Anlægssum

kr. 2,5 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...