Odder Kirkecenter
Kirkesti 3, 8300 Odder

Nybygning , Byggeperiode 2002 - 2003 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Arbejdet omfatter ombygning af det

eksist. kirkecenter med indretning af nyt køkken og konfirmandlokale samt nyt indgangsparti og si-debygning i 2 etager. Tilbygnin-gens stueetage indeholder per-sonalerum, gangarealer og kon-torer samt trapperum til 1. sal. 1. sal indeholder multirum samt 2 stk. depotrum.

 

Tilbygningen er opført i teglsten som eksist. med vinduer i træ/alu. Tagdækningen er udført som tegl-tag på underlag af lægter og præ-fab. spær. I kip indbygges rytterlys.

Indgangspartiet er udført med glas-partier og tegltag.

 

Lofter af gipsplader, indv. vægge er vandskurede og gulve er udført som h.h.v. klinkegulve og blind-gulve belagt med tæppe eller linoleum.

Udvendig belægning af gangarea-ler med betonsten og eksist. p-plads udvidet.

 

Omfang

Ombygning 125 m2

Nybygning 380 m2

 

Byggetype

Nybygning og ombygning.

 

Beliggenhed

Odder Kirkecenter

Kirkesti 3

8300 Odder

 

Bygherre

Odder Sogns Menighedsråd

 

Arkitekt

Vilhelmsen, Marxen & Bech Jensen A/S

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Nørregade 34

8300 Odder

 

Ingeniørarbejder

Byggeledelse

Konstruktioner

VVS

Ventilation

Anlæg i terræn

El

 

Anlægssum

6,8 mio. kr. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...