Plejehjemmet Caritas
Graham Bells Vej 2, 8200 Århus N

Ombygning / Renovering , Byggeperiode 2000 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Plejehjemmet “Caritas” er primært indrettet for personer med demens.

 

Projektet indeholdt opførelse af til-bygning med opholdsrum og til-hørende køkkener, udgravning mod kælderetage i gården for etablering af dagslystilgang og udestue i kæl-derniveau, samt etablering af café ved udvidelse af eksisterende gang-område.

 

Endvidere omfattede projektet etab-lering af baderum til kørestolsbru-gere.

 

Konstruktionsmæssigt blev kælder-ydervæggen fjernet for, at give dagslystilgang ind i kælderen, og for påbygning af udestuer.

 

Vand-, varme-, afløbs-, ventilations- og elinstallationer blev tilpasset ændringerne samt udvidelsen.

 

 

Omfang

Samlet bruttoetageareal 390 m2.

 

 

Byggetype

Om- og tilbygning

 

Beliggenhed

Plejehjemmet ”Caritas”

Graham Bells Vej 2

8200 Århus N

Kontakt: Servicemedarbejder

Peter Amdisen

Tlf. 86 78 51 11

 

Bygherre

Århus Kommune – Mag. 3. afd.

Sundhed og Omsorg

Bygningsafdelingen

Søren Frichs Vej 36M

8230 Åbyhøj

 

Arkitekt

Seier + Sølvsten A/S

Mejlgade 55

8000 Århus C

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Konstruktioner

VVS

Ventilation

El

 

Anlægssum

kr. 3,4 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...