Renoveringsplaner for fjernvarmeværker
,

Byfornyelse , Byggeperiode 2006

Beskrivelse

Ud fra kriterier, der opstilles i samråd med det enkelte fjernvarmeværk, gennemregnes samtlige ledningsstykker i netmodellen, og der tildeles point alt efter i hvor høj grad ledningsstykket opfylder kriteriet.

Afhængig af hvor mange kriterier der vælges/er mulige, bliver de forskellige point lagt sammen for hvert ledningsstykke. Dette resulterer i et samlet objektivt overblik over samtlige ledningers tilstand.

De enkelte ledningsstykker bliver lagt sammen til større håndterbare enheder. Derefter foretages en subjektiv vurdering af resultatet, og nu kan der opstilles en samlet prioriteret plan over, hvilke ledningsstykker det bedst kan betale sig at foretage renovering af. Når prioriteringen ud fra de valgte kriterier er valgt, kan de enkelte dele overslagsberegnes.

Det hele samles til sidst i en powerpoint-præsentation, som kan forelægges bestyrelsen, så de kan tage stilling til, hvor store investeringer/renoveringer der skal foretages i de næste 5 år, og lægge det ind i deres budgetter.

5-årsplanen er et rigtigt godt stykke værktøj at træffe beslutninger ud fra

 

 

Fjernvarmekunder

Holme-Lundshøj

Fjernvarme A.m.b.A.

Rundhøj Fjernvarme A.m.b.A.

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Vejlby Fjernvarmecentral A.m.b.A.

Vejen Varmeværk A.m.b.A.

Thisted Varmeforsyning A.m.b.A.

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Hydrauliske beregninger

Økonomisk overslag

Powerpoint præsentation

Beliggenhed

Loading...