Sabro Lokalcenter
Sabro Kirkevej 151, 8471 Sabro

Nybygning , Byggeperiode 2006 - 2007 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

 

Byggeriet omfatter udførelse af 15 ældreboliger i 2 toetagesblokke med udvendig adgangsaltan og med fælles elevator.

 

Boligerne er indrettet således, at de også kan anvendes som plejeboliger.

 

Bygningerne er opført af bagmurselementer af letklinker samt letklinkerdæk og med formur i gule teglsten.

 

Tagkonstruktionen er saksespær med bølgeeternitplader

Omfang

Samlet bruttoetageareal 1.050 m2.

 

Byggetype

Nybygning

 

Sagsansvarlig ingeniør:

Bent O. Nielsen

 

Beliggenhed

Lokalcenter Sabro

Sabro Kirkevej 151

8471 Sabro

Kontakt: Servicemedarbejder

Jørgen Pedersen

 

Bygherre

Århus Kommune – Mag. 3. afd.

Sundhed og Omsorg

Bygningsafdelingen

Søren Frichs Vej 36M

8230 Åbyhøj

Kontakt: Mogens Husum

 

Arkitekt

Seier + Sølvsten A/S

Mejlgade 55

8000 Århus C

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Konstruktioner

VVS

Ventilation

El

Elevator

 

Anlægssum

kr. 11 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...