Sabro Lokalcenter Plejeboliger
Sabro Kirkevej 151, 8471 Sabro

Tilbygning / Renovering , Byggeperiode 2007 - 2008 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

Byggeriet omfatter ombygning af 10 plejeboliger samt etablering af tilbygning til fælles ophold m.m.

 

Boligerne er indrettet som pleje-boliger med niveaufri adgang og nye badeværelser.

 

Bygningerne er opført af røde teglsten.

 

Tagkonstruktionen er gitterspær med bølgeeternitplader samt bjælkespær med tagpapdækning.

 

Omfang

Samlet bruttoetageareal 1.090 m2.

 

Byggetype

Til- og ombygning

 

Sagsansvarlig ingeniør:

Bent O. Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Lokalcenter Sabro

Sabro Kirkevej 151

8471 Sabro

Kontakt: Servicemedarbejder

Jørgen Pedersen

 

Bygherre

Århus Kommune – Mag. 3. afd.

Sundhed og Omsorg

Bygningsafdelingen

Søren Frichs Vej 36M

8230 Åbyhøj

Kontakt: Mogens Husum

 

Arkitekt

Seier + Sølvsten A/S

Mejlgade 55

8000 Århus C

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Konstruktioner

VVS

Ventilation

El

 

Anlægssum

kr. 8 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...