Skare Meat Packers
Industrivej Syd 1, 6600 Vejen

Ombygning / Tilbygning , Byggeperiode 2007 - 2008 , Entrepriseform: Totalentreprise

Beskrivelse

Udvidelse af administrations- og velfærdsbygninger.

Idet bygningen ønskedes opført med glasfacader, blev der udført indeklimasimule-ring med programmet B-sim for at sikre tilfreds-stillende temperaturforhold og arbejds-klima, uanset de ydre påvirk-ninger fra solen o.l. samt for at fastlægge glastype, solafskærmning m.m., såled-es at energiforbruget minime-res.

Der blev udført simulering for hvert rum, for at der kunne tages hensyn til person-belastning og varmeafgiven-de apparater, og således at behovet for køling kunne fastlægges.

 

Byggetype

Tilbygning

 

 

Beliggenhed

Skare Meat Packers

Industrivej Syd 1

6600 Vejen

 

Bygherre

Skare Meat Packers

 

Arkitekt

Arkitekter

Seier + Sølvsten

Mejlgade 55

8000 Århus C.

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

– Konstruktion

– Ventilation

– VVS

– El

– Indeklimasimulering, B-sim

 

Byggeperiode

2007-2008

 

Anlægssum

kr. 35 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...