Steen Billes Torv
Steen Billes Torv 5, 8200 Århus N

Byfornyelse , Byggeperiode 2000 - 2001 , Entrepriseform: Hovedentreprise

Beskrivelse

Ejendommen i 2½ etage indeholder 18 boliger fordelt på 2 og 3 værelses lejligheder.

 

Bygningen er gennemmuret byggeri fra 1926.

 

Projektet indeholdt nedlæggelse af bagtrapper for indretning af tidssvarende toilet og badeforhold til den enkelte lejlighed i bagtrappe-rummene, samt indretning af nye køkkener.

 

Samtlige vand- og afløbsinstal-lationer blev udskiftet, og der blev etableret mekanisk udsugningsan-læg for udsugning fra badeværelser og køkkener.

 

Endvidere blev facaderne omfuget, tegltagene udskiftet inkl. efteriso-lering af tagkonstruktionen samt ud-skiftning af vinduer.

 

Omfang

Samlet bruttoetageareal 1.480 m2.

 

 

Byggetype

Ombygning og renovering.

 

 

Beliggenhed

Steen Billes Torv 5, Ivar Huitfeldtsgade 68 og 70, 8200 Århus N

 

Bygherre

Andelsboligforeningen Cimbria

 

Arkitekt

Seier + Sølvsten A/S

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

– Konstruktioner

– VVS

– Ventilation

– El

 

Anlægssum

kr. 6,0 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...