Thisted Varmeforsyning til ny bydel
Industriområde nordøst, 7700 Thisted

Nybygning , Byggeperiode 2011 , Entrepriseform: Hovedentreprise eller Fagentreprise

Beskrivelse

I Thisted er der en hel bydel med industri og kontorbyggeri, hvor der er enten olie- eller gasopvarmning. Som følge af de stigende olie/ gaspriser er interessen i området meget stor for at skifte til fjernvarme.

Med baggrund i oplysninger fra ejerne samt estimater for ubebyggede grunde og lokalplaner, har vi beregnet de nødvendige tilslutningseffekter for hver ejendom.

Udfra Thisted Varmeforsynings ønsker, har vi opstillet forskellige modeller for etablering af ledningsnettet, hvor forskellige forsyningsveje vurderes.

Der er foretaget hydrauliske beregninger for de forskellige løsnings-modeller.

 

Omfang

Den samlede bydel der er regnet på er 690.000 m2

Det samlede potentielle fjernvarme-behov er 18.500 MWh.

Det samlede nye ledningsnet omfatter 8,5 km hovedledning

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Industriområde nordøst i Thisted

 

Bygherre

Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.

Ringvej 26

7700 Thisted

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Rundhøjtorvet 3

8270 Højbjerg

 

Ingeniørarbejder

Beregning af tilslutningseffekter

Opstilling af lednings modeller

Dimensionering af ledningsanlæg

 

Byggeperiode

Igangværende

 

Anlægssum

Ikke budgetlagt endnu

Beliggenhed

Loading...