Veng Fællesskole
Søballevej 2, 8660 Skanderborg

Ombygning / Renovering , Byggeperiode 2003 , Entrepriseform: Fagentreprise

Beskrivelse

I maj 2002 vedtog byrådet i Hørning en plan for løsning af pasningsbehovet og en moder-nisering af Veng Fællesskole.

 

På baggrund heraf, blev der udarbejdet projekt og indhentet priser. En overskridelse af bud-getrammen gjorde dog, at en bearbejdning af projektet var nødvendig.

 

Klasseværelser er udvidet ved at inddrage eksist. gangareal og efterfølgende, at ”påbygge” forde-lingsbygninger udvendigt.

 

Eksist. uudnyttede tagetage i fløj A er indrettet til klasseundervisning, idet eksist. spærkonstruktion er ombygget til hanebåndsspær.

 

Etageadskillelsen er forstærket og mellemunderstøttet.

 

Omfang

Ombygning: 840 m2

Nybygning : 385 m2

 

Byggetype

Ombygning og nyindretning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Søballevej 2, Veng

8660 Skanderborg

 

Bygherre

Hørning Kommune

 

Arkitekt

Hørning Kommune

 

Ingeniør

Ivar Lykke Kristensen AS

Nørregade 34

8300 Odder

 

Ingeniørarbejder

– Byggeledelse

– Kloak (A-fløj)

– Konstruktioner

– VVS

 

Byggeperiode

2003

 

Anlægssum

kr. 4,1 mio. ekskl. moms

 

Beliggenhed

Loading...